Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken en voor advertentiedoeleindien via Google.

disclaimerDe website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Fireplace. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fireplace. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

 

De op deze website getoonde informatie wordt door Fireplace met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Fireplace behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Morsø, welke geen eigendom zijn van Fireplace, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Morsø. Hoewel Fireplace uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Fireplace worden onderhouden wordt afgewezen